Tag Archives: ดัดฟันรีเทนเนอร์

ฟัน

ดัดฟันรีเทนเนอร์

เกร็ดความรู้

       สำหรับในบทความนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ดัดฟันรีเทนเนอร์ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนใคร่รู้ และอยากได้คำตอบมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็น รีเทนเนอร์คืออะไร แล้วเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับการดัดฟัน ใส่รีเทนเนอร์เฉยๆได้ไหมไม่ต้องใส่เหล็กดัดฟัน รวมไปถึงประโยชน์หรือความจำเป็นที่ต้องใส่รีเทนเนอร์ครับ รับรองว่าบทความนี้จะทำให้หลายคนหายสงสัยเกี่ยวกับ ดัดฟันรีเทนเนอร์แน่นอนครับ ก็ไปเริ่มดูกันเลยล่ะกันครับ

อย่างแรกเลยหลายคนที่มีคำถามว่า ดัดฟันรีเทนเนอร์คืออะไร ก่อนอื่นก็ต้องแยกคำออกจากกันก่อน ก็คือดัดฟัน แน่นอนว่าหมายถึงการทำให้ฟันเรียงตัวกันสวยงามโดยใช้เครื่องมือดัดฟันที่แพทย์จัดทำให้ ใส่เข้าไปในช่องปากยึดติดอยู่กับผิวฟันและคอยเคลื่อนฟันเข้ามาในตำแหน่งที่ควรจะเป็น ส่วนรีเทนเนอร์นั้นเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการคงสภาพฟัน หรือ รักษาตำแหน่งของฟันระหว่างที่จัดฟันเสร็จแล้ว กล่าวคือ เมื่อนำเครื่องมือจัดฟัน ออกแล้วจะต้องทำการใส่รีเทนเนอร์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งเดิม ครับ และสำหรับคนที่มีคำถามว่า จะดัดฟันรีเทนเนอร์ อย่างเดียวได้ไหม ไม่ต้องใส่เหล็กดัดฟัน ก็คือขอตอบว่าไม่ได้ครับ เพราะว่ารีเทนเนอร์นั้นไม่ได้มีคุณสมบัติในการทำให้ฟันเคลื่อนตัว แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ฟันคงสภาพ หรือ รักษาตำแหน่งของฟันเท่านั้นครับ

และก็ทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งคำถาม เกี่ยวกับดัดฟันรีเทนเนอร์ นั่นก็คือคำถามที่ว่า แล้วถ้าดัดฟันเสร็จแล้วไม่ใส่รีเทนเนอร์ได้ไหม ขอตอบเลยว่าไม่ได้ครับ เพราะถ้าหากเราไม่ใส่รีเทนเนอร์ ฟันและเหงือกของเราภายหลังการดัดฟันเสร็จใหม่ๆนั้น จะยังไม่สามารถปรับสภาพเข้าตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่เราดัดฟันและใส่เครื่องมือไว้นั้น ทำให้ฟันของเราเคลื่อนที่มายังตำแหน่งใหม่ หากว่านำเครื่องมือออกแล้วไม่มีการใส่เครื่องมือคงสภาพหรือ รีเทนเนอร์ไว้ ก็จะทำให้ฟันเราเคลื่อนที่กลับไปยังที่เดิม และอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยครับ ก็คงจะพอทราบแล้วนะครับว่าดัดฟันรีเทนเนอร์คืออะไร มีประโยชน์หรือความจำเป็นอย่างไร